Kies een land/taal Menu

SL-Klasse Roadster (06.2013 - 02.2016)
Terug naar de startpagina

Hier vindt u wat u zoekt.

De FAQ's (de veelgestelde vragen) proberen een antwoord te vinden op alle voorkomende vragen die u heeft over het aansluiten van apparaten op uw Mercedes-Benz-voertuig. Selecteer een onderwerp waarin u geïnteresseerd bent en klik op de vraag om het antwoord te zien , of zoek vrij.


Telefoniepakketten

General Questions

Bluetooth Audio

 • De muziekweergave start niet als ik de telefoon verbonden heb.
  Start zo nodig de muziekweergavetoepassing op het apparaat of bevestig handmatig de weergave in de auto.
 • De weergave van de muziek vertoont storingen (overslaan, storende geluiden).
  De storingen kunnen de volgende oorzaken hebben: 1. Het apparaat is overbelast door andere taken en kan zo de muziekgegevens niet correct leveren. Sluit eventueel andere programma's op de telefoon. 2. Interferentie (onderlinge beïnvloeding) met andere Bluetooth-netwerken en WLAN (WiFi) kunnen tot beïnvloeding van de weergave leiden. Deactiveer WLAN en andere Bluetooth-netwerken in uw omgeving. 3. Uw apparaat zoekt parallel aan de weergave naar andere Bluetooth-apparatuur. Sluit het Bluetooth-menu in het apparaat of deactiveer het zoeken naar andere apparaten.

Messaging

Bluetooth (SAP) telephone module/handset

Apple CarPlay™

 • Welke iPhones ondersteunen Apple CarPlay™?
  Apple CarPlay™ wordt principieel ondersteund door iPhones die een Lightning-aansluiting hebben. Dat zijn alle iPhone-modellen vanaf de serie iPhone 5. Apple heeft de iPhone 5 in 2012 geïntroduceerd.
 • Worden iPads en iPods ondersteund?
  Nee.Apple heeft Apple CarPlay™ uitsluitend ontwikkeld voor de iPhone.
 • Welke versie besturingssysteem is er voor Apple CarPlay™ nodig?
  Officieel is Apple CarPlay™ mogelijk met iOS 7. Mercedes Benz ondersteunt echter Apple CarPlay™ vanaf iOS 8.3. Apple is voortdurend bezig Apple CarPlay™ nog functioneler te maken en verder te verbeteren. Derhalve adviseert Apple altijd om de meest actuele versie van iOS te gebruiken.
 • Moet ik mijn iPhone voor Apple CarPlay™ voorbereiden?
  Nee.Mocht u minimaal een iPhone 5 hebben met besturingssysteem iOS 8.3, dan is Apple CarPlay™ direct beschikbaar in de standaardinstellingen. Om ervoor te zorgen dat Apple CarPlay™ in uw voertuig start, dient u de iPhone alleen nog maar met een gecertificeerde Lightning-kabel (bijv. de bijgevoegde, witte kabel Apple) op de betreffende usb-poort in het voertuig aan te sluiten. Volg hierna de aanwijzingen op het scherm.
 • Moet ik voor Apple CarPlay™ speciale apps uit de App Store installeren?
  Nee.Alle apps die u reeds op uw iPhone gebruikt, worden automatisch in Apple CarPlay™ weergegeven als deze compatibel zijn met Apple CarPlay™. Apps zoals nieuws, kaarten en telefonie zijn principieel beschikbaar op de iPhone. Natuurlijk moet een app die nog niet op uw iPhone is geïnstalleerd eerst in de App Store worden gedownload. Een speciale configuratie van de gedownloade app is principieel echter niet nodig.
 • Worden alle apps op mijn iPhone in Apple CarPlay™ weergegeven?
  Nee.In tegenstelling tot de iPhone zelf worden in Apple CarPlay™ alleen apps weergegeven die compatibel zijn Apple CarPlay™. Dit wordt door Apple vastgelegd. Mercedes Benz heeft, met uitzondering van slechts enkele gevallen, geen directe invloed op het aantal apps en de weergave ervan.
 • Is voor Apple CarPlay™ een mobiele internetverbinding nodig?
  In principe niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van alle functies van Apple CarPlay™, is het zeer zeker raadzaam om een mobiele internetverbinding te hebben. De bruikbaarheid is zonder mobiele gegevensverbinding aanzienlijk beperkt.
 • Is voor Apple CarPlay™ altijd een kabelverbinding nodig?
  Mercedes Benz zal continu de integratie van Apple CarPlay™ verbeteren. Thans, voor zover niet anders vermeld, is Apple CarPlay™ alleen via een kabelverbinding beschikbaar.
 • Hoe wordt Apple CarPlay™ afgesloten?
  Bij sommige systemen kan de verbinding van Apple CarPlay™ direct via het oppervlak van uw multimediasysteem worden gescheiden. Meer informatie kunt u vinden in de gebruiksaanwijzing. De verbinding van Apple CarPlay™ wordt in ieder geval altijd gescheiden als de kabel wordt losgemaakt.
 • Waarvoor is er voor Apple CarPlay™ een mobiele internetverbinding nodig?
  De bediening van Apple CarPlay™ is gebaseerd op de spraakbediening met SIRI. SIRI functioneert alleen met een actieve internetverbinding. SIRI is een basisvoorwaarde voor Apple CarPlay™. Natuurlijk is het wel zo dat, mocht u tijdelijk geen internetverbinding hebben, Apple CarPlay™ toch gewoon verder kan worden gebruikt. Echter moet u dan rekening houden met aanzienlijke beperkingen tijdens het gebruik (geen routeberekening in Apple kaarten, geen SIRI spraakbediening, geen audiostreaming van media vanuit het internet.)
 • Waarom start Apple CarPlay™ niet?
  Dit kan verschillende oorzaken hebben. Controleer allereerst of Apple CarPlay™ op de iPhone niet gedeactiveerd is. Thans zijn deze instellingen op de iPhone te vinden via "Instellingen" --> "Algemeen" --> "Beperkingen". Hier moet de entry "CarPlay" in principe zijn geactiveerd. Wij adviseren bovendien om de iPhone kabelverbinding te scheiden en opnieuw te verbinden. Een mogelijke oplossing is eventueel ook om de kabel te vervangen door een andere. Of start de iPhone opnieuw op. In slechts enkele gevallen is gebleken dat zogenaamde "beheerde toestellen" principieel voorkomen dat Apple CarPlay™ kan worden gestart. Dit zijn vaak zakelijke telefoons die door het bedrijf ter beschikking worden gesteld en zijn geconfigureerd. Deze bevatten dan diverse vastgelegde instellingen die door de gebruiker niet kunnen worden gewijzigd.
 • Ik ondervind over het algemeen problemen tijdens het gebruik van Apple CarPlay™ of sommige apps.
  Wij adviseren principieel om de verbinding te scheiden, de iPhone opnieuw op te starten en het toestel vervolgens opnieuw te verbinden. Betreft het afzonderlijke apps, dan kan het soms nuttig zijn om de app op iPhone af te sluiten en opnieuw te openen. Wij willen u erop attenderen dat Mercedes Benz zelf geen invloed heeft op de inhoud van de apps, net zo min als op de weergave van de app. Belangrijke aanwijzing: in veel landen is het verboden om de iPhone tijdens het rijden te bedienen. De bestuurder is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van lokale wetten.
 • Is Apple CarPlay™ wereldwijd beschikbaar?
  Mercedes Benz voertuigen die Apple CarPlay™ ondersteunen, stellen de interface voor Apple CarPlay™ principieel ter beschikking. Mercedes Benz heeft geen invloed op de beschikbaarheid van Apple CarPlay™ zelf in de afzonderlijke landen. Neem contact op met Apple als u wilt weten of Apple CarPlay™ in uw land beschikbaar is.
 • Welke rol speelt SIRI bij Apple CarPlay™?
  SIRI is de spraakassistent van Apple. Deze speelt een centrale rol bij het gebruik van Apple CarPlay™. Bij het gebruik van Apple CarPlay™ zult u vaststellen dat sommige apps SIRI direct openen om de inhoud via spraakbediening op te vragen. U kunt zelf te allen tijde met de in het voertuig altijd beschikbare spraakbedieningstoets SIRI openen en uw iPhone via spraakbediening gebruiken zonder dat u de handen van het stuur moet halen of uw blik van de weg moet afwenden.
 • Worden er, als Apple CarPlay™ actief is, gegevens vanuit het voertuig naar de iPhone verstuurd?
  Voor het gebruik van Apple CarPlay™ is principieel bepaalde informatie van het voertuig nodig. Om gebruik te kunnen maken van Apple CarPlay™ dient u, voordat Apple CarPlay™ de eerste keer wordt gestart, ermee in te stemmen dat er gegevens naar de iPhone worden verstuurd. Mercedes Benz waardeert uw privésfeer en geeft alleen die gegevens door die voor het optimale gebruik van Apple CarPlay™ noodzakelijk zijn. Meer informatie is te vinden in het handboek van uw voertuig.
 • Kan ik met Apple CarPlay™ of SIRI voertuigfuncties regelen?
  Nee.Apple CarPlay™ heeft geen toegang tot interne voertuigfuncties. U zult via Apple CarPlay™ bijv. niet de radio of uw airco kunnen regelen. Ook heeft Apple CarPlay™ geen toegang tot de rijfuncties van het voertuig, zodat u hiermee bijv. de cruisecontrol zou kunnen regelen. Apple CarPlay™ is een technologie die in het voertuig is geïntegreerd om de bestuurder tijdens de rit de toegang tot de inhoud van de iPhone mogelijk te maken en niet om via de iPhone toegang te hebben tot functies van het voertuig.
 • Kan Apple CarPlay™ naast mijn reeds aanwezige voertuigfuncties worden gebruikt?
  In principe ja. Terwijl er sprake is van een actieve Apple CarPlay™ verbinding hebt u voorts toegang tot de voertuiginstellingen, radio en verdere toepassingen van het multimediasysteem. In sommige systemen moeten gedeeltelijk echter functies tijdens het gebruik van Apple CarPlay™ worden gedeactiveerd. Mercedes Benz zal de integratie van Apple CarPlay™ echter continu verbeteren zodat in de toekomst alle functies verder beschikbaar blijven.

Android Auto™

 • Welke Android-telefoons ondersteunen Android Auto™?
  In principe kunnen alle Android-telefoons worden gebruikt. De beschikbaarheid hangt af van het geïnstalleerde besturingssysteem op uw Android-telefoon. Houd er rekening mee dat Mercedes-Benz geen invloed heeft op de beschikbaarheid van Android Auto en op het besturingssysteem op uw Android-telefoon.
 • Welke besturingssysteemversie is voor Android Auto™ vereist?
  Officieel is Android Auto™ compatibel met Android 5.0 Lollipop. Google werkt continu aan de functionaliteit en verbeteringen van Android Auto™. Daarom raadt Google aan altijd de meest actuele Android-versie te gebruiken.
 • Ik verbind mijn Android-telefoon voor het eerst met mijn auto om Android Auto™ te gebruiken, maar Android Auto™ start niet. Waarom?
  Als een Android-telefoon voor het eerst wordt verbonden, wordt Android Auto niet automatisch gestart. Start Android Auto™ in de betreffende interface van uw multimedia-apparaat door de weergegeven apparaatnaam te selecteren. Volg daarna de instructies op het beeldscherm. Meer informatie hierover is te vinden in het handboek van uw auto.
 • Moet ik mijn Android-telefoon voorbereiden op Android Auto™?
  Nee. Als u ten minste Android 5.0 Lollipop hebt geïnstalleerd, hoeft u uw Android-telefoon alleen met een geschikte USB-kabel met het multimediasysteem te verbinden. Uw apparaat wordt dan via de gebruikersinterface van uw multimediasysteem in het betreffende menu weergegeven. Selecteer het om Android Auto™ te starten. Gedurende de eerste start van Android Auto worden vervolgens eventueel benodigde bestanden of applicaties van internet gedownload. Het is daarom raadzaam dat u bij de eerste start een goede internetverbinding en voldoende datavolume op uw Android-telefoon hebt.
 • Moet ik voor Android Auto™ speciale apps uit de Google Play Store installeren?
  Nee. Alle apps, die u al op uw Android-telefoon gebruikt, worden automatisch in Android Auto™ weergegeven als ze compatibel zijn met Android Auto™. Uw Android-telefoon controleert bovendien bij het starten van Android Auto™ of de vereiste bestanden aanwezig en up-to-date zijn. Standaard-apps zoals Berichten, Google Maps en Telefoon zijn altijd op een Android-telefoon aanwezig. Uiteraard moet u een nog niet geïnstalleerde app uit de Google Play Store downloaden als u deze in Android Auto wilt gebruiken. Een speciale configuratie van de gedownloade app is in principe echter niet nodig.
 • Worden alle apps op mijn Android-telefoon in Android Auto™ weergegeven?
  Nee. In tegenstelling tot uw Android-telefoon worden in Android Auto™ alleen apps weergegeven die compatibel zijn met Android Auto™. Dit legt Google vast. Mercedes-Benz heeft, afgezien van enkele uitzonderingen, geen directe invloed op het aantal en de weergave van apps.
 • Is voor Android Auto™ een mobiele internetverbinding vereist?
  In principe niet, maar om alle functies van Android Auto™ te kunnen gebruiken, wordt een mobiele internetverbinding dringend aanbevolen. De bruikbaarheid is zonder mobiele gegevensverbinding zeer beperkt.
 • Is voor Android Auto™ altijd een kabelverbinding vereist?
  Mercedes-Benz verbetert de integratie van Android Auto™ continu. Momenteel, voor zover niet anders aangegeven, is Android Auto™ alleen via een kabelverbinding beschikbaar.
 • Hoe beëindig ik Android Auto™?
  In enkele systemen kunt u de verbinding van Android Auto™ direct via de interface van uw multimediasysteem ontkoppelen. Meer informatie is te vinden in de handleiding. Android Auto™ wordt in alle gevallen ontkoppeld wanneer u de kabelverbinding loskoppelt.
 • Waarom is voor Android Auto™ een mobiele internetverbinding vereist?
  De bediening van Android Auto™ is sterk gebaseerd op de spraakbediening. Het spraakgestuurde bedieningssysteem van Google werkt alleen met een actieve internetverbinding. Het spraakgestuurde bedieningssysteem van Google is een basisvoorwaarde voor Android Auto™. Als u tijdelijk geen internetverbinding hebt, kunt u Android Auto™ uiteraard gewoon blijven gebruiken. U moet dan echter wel rekening houden met aanzienlijke functiebeperkingen (geen routeberekening in Google Maps, geen spraakgestuurd bedieningssysteem van Google, geen audiostreaming van media via internet)
 • Waarom start Android Auto™ niet?
  Dit kan verschillende oorzaken hebben. Houd rekening met de algemene aanwijzing dat Android Auto™ de eerste keer niet automatisch wordt gestart. Meer informatie hierover is te vinden in het handboek van uw auto.U moet er allereerst voor zorgen dat aan alle voorwaarden voor het gebruik van Android Auto™ wordt voldaan. Controleer de besturingssysteemversie en zorg ervoor dat er momenteel geen updates voor het besturingssysteem en de geïnstalleerde apps beschikbaar zijn of lopen. Het kan ook helpen om het apparaat van uw multimediasysteem los te koppelen en opnieuw te verbinden. Controleer bovendien of voor het Android-apparaat de juiste USB-aansluiting wordt gebruikt. Mogelijk helpt het ook om een andere kabel te gebruiken.
 • Ik heb algemene problemen bij het gebruik van Android Auto™ of bepaalde apps.
  Het is over het algemeen raadzaam om de verbinding te verbreken, de Android-telefoon opnieuw te starten en het apparaat vervolgens opnieuw te verbinden. Als bepaalde apps niet werken, kan het soms helpen om de app op de Android-telefoon te sluiten en opnieuw te openen. Houd er rekening mee dat Mercedes-Benz zelf geen invloed heeft op de inhoud van de apps en ook niet op de weergave van een app. Belangrijke aanwijzing: In veel landen is het verboden om uw Android-telefoon tijdens het rijden te gebruiken. De bestuurder is er zelf voor verantwoordelijk om zich aan de lokale wetgeving te houden.
 • Is Android Auto™ wereldwijd beschikbaar?
  Mercedes-Benz voertuigen, die Android Auto™ ondersteunen, stellen de interface voor Android Auto™ in principe beschikbaar. Mercedes-Benz heeft geen invloed op de beschikbaarheid van Android Auto™ zelf in afzonderlijke landen. Raadpleeg Google om te weten te komen of Android Auto™ in uw land beschikbaar is.
 • Welke rol speelt het spraakgestuurde bedieningssysteem van Google bij Android Auto™?
  Het spraakgestuurde bedieningssysteem van Google speelt een centrale rol bij het gebruik van Android Auto™. Bij het gebruik van Android Auto™ zult u vaststellen dat bepaalde apps het spraakgestuurde bedieningssysteem van Google direct oproepen om inhoud via spraakopdrachten op te roepen.U kunt op elk moment, met de in uw auto altijd beschikbare spraakbedieningsknop, Android Auto, in het kader van de door Google beschikbaar gestelde functies, per spraakopdracht bedienen. Hiermee kunt u zich op het verkeer blijven concentreren en hoeft u uw handen niet van het stuur of uw ogen van de weg te halen.
 • Worden terwijl Android Auto™ actief is gegevens van de auto naar de Android-telefoon verzonden?
  Voor het gebruik van Android Auto™ is in principe bepaalde informatie van de auto vereist. Om Android Auto™ te kunnen gebruiken, moet u voor de eerste start van Android Auto™ akkoord gaan met de overdracht van gegevens naar de Android-telefoon. Mercedes-Benz vindt uw privacy belangrijk en draagt alleen de gegevens over die vereist zijn voor een optimale werking van Android Auto™. Meer informatie hierover is ook te vinden in het handboek van uw auto
 • Kan ik met Android Auto™ of het spraakgestuurde bedieningssysteem van Google voertuigfuncties bedienen?
  Nee. Android Auto™ heeft geen toegang tot interne voertuigfuncties. U kunt via Android Auto™ bijv. niet de radio of uw airconditioning bedienen. Ook heeft Android Auto™ geen toegang tot de rijfuncties van de auto om bijv. de cruisecontrol te bedienen. Android Auto™ is een technologie die in de auto is geïntegreerd om de bestuurder tijdens het rijden toegang te verschaffen tot de inhoud van een Android-telefoon en niet om via de Android-telefoon toegang te krijgen tot de functies van de auto.
 • Kan ik Android Auto™ naast mijn aanwezige voertuigfuncties gebruiken?
  In principe wel. U blijft tijdens de actieve Android Auto™-verbinding toegang houden tot de voertuiginstellingen, radio en andere applicaties van het multimediasysteem. In sommige systemen moeten echter gedeeltelijk functies worden gedeactiveerd tijdens het gebruik van Android Auto™.

Internet

Uw huidige zoekactie had geen resultaat.